Ecza Deposu ve Eczaneler için Sıcaklık ve Nem Ölçüm İşlemleri

Ecza Deposu ve Eczaneler

Ecza deposu sıcaklık ve nem ölçme işlemi, eczanelerde bulunan tüm ilaçların sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi, sevkiyatı için oldukça önemlidir. Clogger Ecza Deposu Sıcaklık Ölçme Sistemleri, anlık olarak kaydettiği sıcaklık ve nem değerleri ile ecza deponuzun güvende kalmasını sağlar, sağlıklı ürün tedarikçisi olmanıza yardımcı olur. Clogger Ecza Deposu Sıcaklık ve Nem Ölçüm Sistemleri otorite tarafından istenilen standartları yakalamanıza, istenmeyen sonuçlarla karşılaşmadan önlem almanıza ve kalitenizi korumaya yardımcı olur.

Korunması gereken ürünlerin raf süresi boyunca kalite standartları ve kuralları gereğince nasıl muhafaza edileceği, izleme ve takip işlemlerinin ne kadar süre yapılacağı yönetmeliklerce belirlenmiştir.

20 Ekim 1999 tarih ve 23852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ecza Deposu ve Eczaneler İçinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik”in 26’ncı maddesi:

“MADDE 26- Bu Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hâllerde Kanun’un ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
Depoların kalite güvencesi, uyacağı prosedürler, personeli, bina ve tesis yapısı, ekipmanı, kabul, depolama, sevkiyat, iade, âcil durum plânı ve geri çekme işlemleri, sahte ve satış dışı ürünler, kayıtlar ve kendi kendine denetim gibi hususlara dair diğer teknik hususlar ile bu konularda geçerli olacak usul ve esaslar; bir ay içinde Bakanlıkça çıkarılacak “İlaçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu”nda düzenlenir. Bu Kılavuz, bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan kişilere tebliğ olunur.”

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilir, sizin için önerdiğimiz Clogger modelini görmek için tıklayabilirsiniz.

Ecza Deposu ve Eczaneler için sıcaklık ve nem takibi ile ilgili yönetmelikte yer alan ilgili maddeler

DEPOLAMA

11- Tıbbî ürünler, tıbbî malzeme, kozmetikler ve benzerleri gibi çeşitli ürün türleri birbirinden ayrı yerlerde depolanır. Her bir ürün, ışıktan, nemden ve sıcaklıktan kaynaklanabilecek zararları önlemek üzere, imalâtçısınca belirlenen şartlar altında bulundurulur. Ecza deposu sıcaklık ve nem periyodik olarak izlenir; kaydedilir ve bu kayıtlar düzenli olarak gözden geçirilir.

12- Özel sıcaklıkta saklama öngörülen durumlarda, depolama alanları, istenen şartların dışına çıkıldığını belirten sıcaklık kaydediciler veya diğer cihazlar ile donatılmalıdır. Bu nitelikteki alanların her yerinde öngörülen şartların sağlandığını gösterecek yeterli cihazlar bulunmalıdır.

Clogger ecza deposu ve eczaneler için sıcaklık ve nem ölçüm sistemlerinin topladığı veriler anlık olarak yerel ağ veya internet üzerinden takip edilebilmektedir Ortama yerleştirdiğiniz özel kalibre edilmiş sensörler sayesinde tüm alanın istenilen nem ve sıcaklık değerlerinde olduğunu anlık olarak kontrol edebilirsiniz. Sistemde oluşabilecek olası sıcaklık ve nem değerleri yükselmelerinde ise sistem tercih edilecek GSM veya sabit hat üzerinden sorumlu çalışanların telefonlarına ileti veya sesli arama ile bilgi verebilmektedir.

Clogger ecza deposu sıcaklık ve nem ölçüm sistemleri otorite tarafından istenilen standartları yakalamanıza ve istenilmeyen sonuçlarla karşılaşmadan önlem almanıza ve kalitenizi korumanıza yardımcı olur.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilir, dilerseniz sizin için önerdiğimiz Clogger Modeli görmek için tıklayabilirsiniz.