Sıcaklık ve Nem Sensörlerinin Kalibrasyonu

Kontrol ve kalibrasyon bir ölçüm cihazının doğru ölçüm yapıp yapmadığının denetlenebilmesi için gerekli bir yöntemdir. Sıcaklık ve nem gibi sık kullanılan iki ölçüm parametresinin kalibrasyonu için TSE tarafından belirlenmiş metotlar kullanılmaktadır. Clogger Sıcaklık ve Nem sensörlerimizin kalibrasyon sertifikaları firmamızdan bağımsız, ve TÜRKAK tarafından denetlenen ciddi kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Kalibrasyonları kendi içerisinde kurdukları ekipman ile kalibre eden firmaların bağımsız olmamasından ötürü kalibrasyon belgeleri şaibeli olmaktadır.

Sıcaklık ve nem ölçümü yapan cihazların her bir kanalı farklı nicelikler altında kontrol edilmektedir. Kontrol sonucunda oluşturulan bir kalibrasyon belgesini aldığınızda, belgeyi rahatlıkla yorumlayabilmeniz için şu kavramları bilmeniz gerekmektedir.

Referans Cihazı: Kalibrasyon sırasından kalibre edilecek sistemin ile aynı şartlar altında yerleştirilmiş referans ölçüm cihazıdır. Kalibrasyon merkezinde kullanılan bu cihazların kalibrasyonu TSE tarafından gerçekleştirilmektedir.

Test Cihazı: Kalibre edilecek olan cihazı temsil etmektedir.

Sapma (Deviation): Test cihazında yapılan ölçümlerin, referans cihazında yapılan ölçümlerden ne kadar saptığını gösteren değerdir. Bu değer çeşitli istatistiksel metotlar kullanılarak hesaplanmaktadır.

Belirsizlik (Measurument Uncertainty): Test cihazından yapılan ölçümün hangi aralıklar içerisinde olduğunu ifade etmektedir. Örneğin 15 derece sıcaklığında kalibre edilmiş bir test sisteminin belirsizliği ±0.5 oC ise, bu sistemin 15 oC yi 14.5 oC ile 15.5 oC arasında ölçmesini bekleriz.

Menü