[vc_row][vc_column][vc_column_text]MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı AGE Bilgisayar Sistem Otomasyon Faaliyetleri Ltd. Şti.’ nin bir markası olan Clogger Sıcaklık ve Nem Takip Sistemleri (Bundan sonra Satıcı olarak anılacaktır.)
Adresi İstanbul yolu 24.Km, Susuz mahallesi Dempa sanayii sitesi 3797.Sokak No:22 Yenimahalle-Ankara
Telefon +90 (312) 386 06 75
Eposta info@sicaklikolcer.com
İnternet Sitesi https://www.sicaklikolcer.com , https://www.clogger.com
Satıcı Mersis No 0-0080-6731-6600018

1.2- ALICI:

Adı-Soyadı: [fatura-isim]
Telefon: [telefon]
E-posta: [eposta]
Adres: [fatura-adres]
TC KİMLİK NO [tc-kimlik-no]
Vergi Dairesi / No: [vergi-dairesi] / [vergi-numarasi]

1.3- SİPARİŞ VEREN KİŞİ:

Adı-Soyadı: [kargo-isim]
Telefon: [telefon]
E-posta: [eposta]
Adres: [kargo-adres] 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait https://www.clogger.com ve https://www.sicaklikolcer.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih: [tarih]
Ürü Adı
[urun-listesi]
Toplam [toplam-tutar]

 

Ürünlerin cinsi ve türü ,miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli: [odeme-yontemi]

Teslimat Adresi: [kargo-adres]

Ödenmiş Toplam Tutar: ….. [toplam-tutar]

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 4.1- ALICI, https://www.clogger.com ve/veya https://www.sicaklikolcer.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ödemenin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile gerçekleşmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.

5.2- Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. İade işlemi, fatura kesim tarihi itibari ile 7 iş günü içerisinde gerçekleşiyorsa ürün satış faturası ile iade edilmelidir. 7 iş gün sonrası gerçekleşecek olan iade işlemlerinde ise ALICI’ nın iade faturası kesip ürünü iade faturası ile iade edilmesi zorunludur. İade faturası ile gönderilmeyen ürünlerin ürün kabulü ve ücret iadesi gerçekleşmeyecektir. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez.

5.3- Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ve cihaz için yapılmış olan kalibrasyon işlem ücreti ALICI’ ya aittir.

5.4- SATICI, üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir. ALICI ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

5.5- ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

  • Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
  • Her türlü yazılım ve programlar
  • DVD, VCD, CD ve kasetler
  • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
  • Hür türlü kozmetik ürünleri
  • Telefon kontör siparişler

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’ nın veya SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
AGE Bilgisayar Sistem Otomasyon Faaliyetleri Ltd. Şti.

ALICI
[fatura-isim] [fatura-firma] [vergi-dairesi] [vergi-numarasi] [kargo-adres]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]